Streikende barn og ungdom – tusen takk!

Nå verserer det mye latterliggjøring av streikende barn og ungdom. Politikere og voksne mennesker føler seg kanskje truet? Latterliggjøring er den ene av fem hersketeknikker som ofte og lett blir brukt, og man kan vel bare undre seg over hvorfor mange føler det nødvendig å gjøre narr av engasjerte unge mennesker som ber om konkret handling?

Jeg er så enig med de steikende ungdommene, jeg har vært enig med dem i mange år.

Men jeg ser også at klima- og miljøproblemene handler om mye mer enn olje og CO2:

Det handler om stadig økende og ukritisk overforbruk, egoisme og grådighet, politisk korttenkthet der rask profitt kommer foran alt annet, enorme mengder plast som dumpes i havet hvert sekund, rasering og brenning av regnskog for å dyrke monokulturer helt uegnet for dyreliv, nedlegging av matjord, insektdød i stor skala og ukritisk bruk av sprøytemidler, masseutryddelse av ville dyr, luftforurensning fra stråling som nå vil øke med innføring av 5G, osv. osv.

Vi ser tegn på helt feil fokus på hva behovet er i fremtiden, som å bruke 280 millioner på å skifte navn til VY. Og våre politikere snakker om fortsatt VEKST. Når er det NOK? Jeg tror barn og ungdom rett og slett føler at nå er det nok, uten at de kjenner alle detaljene.

Latterliggjøring av dette er i seg selv latterlig. Som alle vet kan vi ikke spise penger. Vi trenger fisk i havet og bier til å bestøve. Vi trenger et jordsmonn som planter kan leve i. Som er selvbærende. Vi er snart tom for fosfor, noe som er kjent innen landbruket. Da må «det moderne landbruket» slik det drives i dag endres uansett. Så endringer er nødvendig, ingen ting kommer til å «fortsette som før» uansett hvordan vi snur og vender på det. Vi er for mange mennesker på jordkloden til at vi kan fortsette å ture frem som vi gjør. Og at politikere står frem og sier at det er ingen fare, og latterliggjør den uroen som er helt forståelig, det viser bare hvor lite disse politikerne har forstått og er i stand til å ta inn over seg, og gir grunn til enda større uro.

Jeg tror barne- og ungdomsopprøret vi ser nå er helt nødvendig, og støtter det 100%. Endelig blir denne stemmen hørt, og dette er bare begynnelsen. TUSEN TAKK til alle som engasjerer seg for planeten jorden!